Søk

Søk

Image caption appears here

Add your deal, information or promotional text

Vi tar i mot mohair fra hele landet! Prisen du får avhenger av kvaliteten på fiberen, fra 30-200 kroner per kilo. Vi anbefaler å holde en lav snittalder på geitene dine for å få mest for ulla.

Om du ønsker garn tilbake kan du gjerne få dette. Som mohairleverandør får du også produsentpris på garn fra Telespinn.

Ting å passe på

Klipp

Dobbeltklipp må unngås i størst mulig grad. Mohairgeitene skal klippes to ganger i året for å få rett lengde på fiberen. 

Sortering

Rusk og rask i fiberen er det vanskelig å unngå 100%. Maskinene våre får renset ut mye rusk, men det er allikevel viktig at fiberen er så ren som mulig for at du skal få godt betalt for fiberen din.

Svært skitten eller urinbrent ull, for eksempel fra rundt baken, sorteres ut og kastes. Timotei bør unngås spesielt, og dyra må ikke ha gått på flis.

Ull fra beina, under buken, kort ull (f.eks. fra rundt ansiktet) og eventuelt halsull sorteres også ut. Denne kan brukes til ryegarn hvis kvaliteten er god nok.

Hvis det er mye ull som er filtet sammen bør dette også sorteres ut, det får vi ikke spunnet garn av, men kan i visse tilfeller brukes til ryegarn. Hvis du klipper dyra så ofte som anbefalt vil filtet ull sjelden være noe problem.

Mohairfiberen bør være mellom 10 og 15 cm lang, og ikke over ca. 17 cm.

Ulla samles i sekker med skille mellom hver fell. Bruk gjerne papirsekker med avispapir mellom fellene og noter på papiret mellom hver fell hvilken klipp fellen er (feks 1. klipp, 2. klipp  osv). Samle gjerne ull fra samme klipp i samme sekk. Ulla bør sendes så fort som råd etter klipping. Ved langvarig lagring oksiderer voksen i ulla, og kvaliteten forringes.

Oppbevaring

Ull bør oppbevares tørt og luftig. Det vil si at papir- eller striesekker er egnet til å oppbevare fiberen. Plastsekker skal derimot unngås. Det er ikke noe problem å oppbevare fiberen i minusgrader.

Levering

Fiberen kan du enten sende til oss i posten eller komme og levere selv. Det er viktig at alle sekkene blir merket med navn og om fiberen er fra geitekillinger, ungdyr eller voksne dyr/bukker samt antall kolli. Du må også huske på å fylle ut skjemaet for ullevering, slik at vi har navn, kontaktdetaljer, kontonummer etc. 

Skjemaet kan lastes ned her.

Vi tar imot mohairull hele året, mens selve sorteringen skjer ved slutten av hvert halvår. Ull må være innlevert innen henholdsvis 1.juni og 1.desember for å komme med på de respektive sorteringene. Utbetaling for innlevert ull skjer når sorteringen er ferdig.
Dersom du vil være med og sortere din egen ull, synes vi det bare er positivt. Da må vi avtale tid på forhånd.

Norsk Mohairlag har et prosjekt for å bedre fiberkvaliteten. For 4.klipp av bukk er det derfor fint om du bruker dette skjemaet.